iLeader QUẢN LÝ KHÓA HỌC & LỊCH KHẢI GIẢNG TRƯỜNG TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2

Giới Thiệu Chức Năng QUẢN LÝ KHÓA HỌC với phần mềm ILEADER dành cho TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2

ứng dụng quản lý Chương trình, lớp học

  • Quản lý và thiết lập Lớp học
  • Quản lý ghi chú đánh giá học tập.
  • Thống kê khóa học, lớp học
  • Thống kê thông tin liên quan đến Khóa học như Thời lượng học tập, giảng dạy
  • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.
  • Quản lý thời khóa biểu
  • Thời khóa biểu cho các Lớp đang diễn ra và các Lớp chuẩn bị khai giảng
  • Lớp học, Thời khóa biểu có thể được cập nhật thay đổi một cách linh hoạt.
  • Lớp học được thiết kế linh hoạt như việc chọn/thay đổi Giáo viên, Phòng học. Các hàm tự động ràng buộc Logic Thời khóa biểu một cách chính xác.

Tư vấn:

Để tìm hiểu về Ileader hay hỗ trợ kỹ thuật hãy gọi cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tốt nhất.

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ phần mềm quản lý DÀNH CHO TRƯỜNG TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2

Thank You!

Trung tâm anh ngữ TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2 , Lịch khai giảng TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2 ,Học Phí Trung tâm TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2 Sổ liên lạc online TRUONGCAODANGNGHEBACLIEU-CS2
028-35530258